Winterhalter Embedded

Technische gegevens Standaard Cool Energy*****
Theoretische capaciteit wasprogramma‘s 1/2/3* 22/32/48 22/32/48 22/32/48
Kort programma 77 77 77
Hoeveelheid naspoelwater per wasbeurt** 2,4 3,4 2,4

Naspoeltemperatuur

65 *** / **** 65
Tanktemperatuur 62 55 62

* Afhankelijk van de omstandigheden bij de klant (temperatuur van het aanvoerwater / stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden lager uitvallen.
** Onder ideale omstandigheden. Het verbruik van naspoelwater is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. De fijnafstelling gebeurt bij de inbedrijfstelling.
*** Afhankelijk van de toevoertemperatuur.
**** Omschakelbaar naar 65 °C.
***** Onder ideale omstandigheden: toevoertemperatuur van het water < 20 °C.

Categorieën

Merken

Andere zoek suggesties

Populaire zoekresultaten