Zrzeczenie się Horeca.com

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wszystkich sklepów internetowych i powiązanych witryn Horeca.com, w tym tej witryny. Korzystając z witryny tej witryny (lub dowolnego innego sklepu internetowego Horeca.com) w jakikolwiek sposób, zgadzasz się z warunkami niniejszego wyłączenia odpowiedzialności.

  1. Strona internetowa została stworzona z najwyższą starannością i jest aktualizowana i uzupełniana przez Horeca.com w miarę możliwości. Mimo to może się zdarzyć, że podane informacje i dane nie są kompletne lub całkowicie poprawne. Horeca.com nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym między innymi utracony obrót, zysk lub utratę jakichkolwiek innych korzyści ekonomicznych lub utraty towarów lub danych dowolnego rodzaju), które mogą wyniknąć z wykorzystania informacji podane na stronie internetowej lub w inny sposób związane z korzystaniem z niej.
  2. Z treści stron internetowych, w tym między innymi obrazów, tekstów, filmów, fragmentów audio i hiperłączy, nie można czerpać żadnych praw. Horeca.com nie udziela żadnych gwarancji ani gwarancji w odniesieniu do przydatności lub niezawodności produktu do określonego celu lub w inny sposób.
  3. Horeca.com ma prawo w każdej chwili do zmiany (części) strony internetowej, do jej zmiany lub do całkowitego zaprzestania jej działania, bez wcześniejszego powiadomienia i bez żadnych ograniczeń. Horeca.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub inne konsekwencje wynikające ze zmian na stronie internetowej lub jej zakończenia, w tym między innymi brak możliwości przeglądania strony.
  4. O ile nie wskazano inaczej, Horeca.com w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za wyraźnie podane informacje podane przez osoby trzecie na jej stronie internetowej, niezależnie od tego, czy za pomocą połączonych plików. Samo połączenie tych plików w żaden sposób nie stanowi potwierdzenia poprawności tych plików.
  5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta ze strony internetowej. Części strony internetowej i / lub jej zawartość mogą być chronione prawem autorskim lub obciążone własnością intelektualną. Niewłaściwe lub nieuprawnione użycie może naruszyć prawa osób trzecich lub naruszyć przepisy dotyczące ochrony prywatności, praw autorskich lub innych. Użytkownik niniejszym zwalnia Horeca.com, jej pracowników i przedstawicieli z wszelkich postępowań sądowych i pozasądowych, wyroków skazujących itp. Oraz związanych z nimi kosztów w sprawach, takich jak pomoc prawna i koszty księgowe itp., Które zostały wszczęte przez osoby trzecie w wyniku lub w związku z naruszeniem praw osób trzecich lub naruszeniem regulaminu w związku z korzystaniem z serwisu przez użytkownika.
  6. Horeca.com ma prawo do odmowy lub monitorowania (potencjalnym) użytkownikom dostępu do strony lub korzystania z niej (w części).


Wszelkie prawa zastrzeżone.

© Horeca.com

Kategorie

Marki

Inne sugestie

Popularne wyniki