Chcesz zaoszczędzić podatek w tym roku?

Następnie skorzystaj z ulgi inwestycyjnej na małą skalę i / lub ulgi na inwestycje w energię na rok 2018.

Jeśli masz już pomysł na duże inwestycje w 2019 r., Bardziej opłacalne może być też dla Ciebie zakup części w 2018 r., Aby mieć prawo do maksymalnego odliczenia inwestycji w obu latach.

W przypadku całkowitej inwestycji w wysokości od 2 301 do 56 642 EUR możesz odliczyć 28% zainwestowanej kwoty od podstawy opodatkowania.

Jeśli chcesz dwukrotnie zaoszczędzić, wybierz pozycje, które kwalifikują się do ulgi na inwestycje w energię 2018 (OOŚ). Twoje koszty energii spadną, a podatek zapłacisz jeszcze mniej.

Odliczenie wynosi 54,5%, jeśli zainwestujesz w nowe aktywa biznesowe, które pojawią się na Liście energii w 2018 r. Minimalna kwota inwestycji to 2500 EUR na aktywa biznesowe. Całkowita maksymalna kwota inwestycji to 121 000 000 EUR.

Jesteś zobowiązany do wcześniejszego zgłoszenia swojej inwestycji do Holenderskiej Agencji Przedsiębiorczości (RVO.nl).
Pobierz listę energii ze strony RVO.nl.

Inwestycje mogą jednocześnie kwalifikować się do ulgi z tytułu inwestycji w energię i ulgi inwestycyjnej na małą skalę.

źródło: belastingingsdienst.nl

Przykład 1

Wyobraź sobie przedsiębiorcę Jansena prowadzącego jednoosobową firmę, inwestującego w następującą dwudrzwiową zamrażarkę Liebherr (GGPv 1490 netto: 4670,00 EUR).
Nie zainwestował dużo w tym roku (<50 000,00 €)
Jego kwota podlegająca opodatkowaniu za rok podatkowy 2018 wynosi ponad 72 500,00 EUR
Otrzyma wówczas 28% odliczenie od inwestycji na małą skalę w wysokości 4670,00 euro.
Może więc odliczyć 1 307,60 euro od podstawy opodatkowania.
Przedsiębiorca Jansen może również złożyć wniosek w ramach programu OOŚ.
Może wówczas odliczyć 54,5% z 4670,00 EUR (= 2545,15 EUR) od podstawy opodatkowania.
Łączna ulga podatkowa wynosi 51,95% z (1307,60 EUR + 2545,15 EUR) 3852,75 EUR = 2001,50 EUR
Tak więc ta dwudrzwiowa zamrażarka faktycznie kosztuje Jansena 4 670,00 € - / - 2 001,50 € =
2668,50 €

Przykład 2

Wyobraź sobie przedsiębiorcę Pieterse z VOF, który inwestuje w następujący piec konwekcyjno-parowy Rational SCC61 Gas (SCC61G netto: 10 915,00 EUR).
Nie zainwestował dużo w tym roku (<50 000,00 €)
Jego kwota podlegająca opodatkowaniu za rok podatkowy 2018 wynosi ponad 78 000,00 EUR
Otrzyma wówczas odliczenie w wysokości 28% z tytułu inwestycji na małą skalę w wysokości 10915,00 EUR.
Może więc odliczyć 3056,20 € od podstawy opodatkowania.
Przedsiębiorca Pieterse może również złożyć wniosek w ramach programu OOŚ.
Może wówczas odliczyć 54,5% z 10915,00 EUR (= 5948,68 EUR) od podstawy opodatkowania.
Łączna ulga podatkowa wynosi 51,95% z (3056,20 EUR + 5948,68 EUR) 9004,88 EUR = 4678,05 EUR
W rzeczywistości ten racjonalny piec konwekcyjno-parowy SCC61 Koszt gazu dla przedsiębiorcy Pieterse 10915,00 € - / -
4678,03 EUR = 6236,97 EUR

Przykład 3

Wyobraź sobie przedsiębiorcę Klaasena prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który inwestuje w zmywarkę kapturową Rhima WD-7 Green poniżej (WD-7 netto: 10 180,00 EUR).
Nie zainwestował dużo w tym roku (<50 000,00 €)
Jego kwota podlegająca opodatkowaniu za rok podatkowy 2018 wynosi ponad 77 000,00 EUR
Otrzyma wówczas 28% odliczenie od inwestycji na małą skalę w wysokości 10 180,00 EUR.
Może więc odliczyć 2805,40 € od podstawy opodatkowania.
Przedsiębiorca Klaasen może również ubiegać się o program OOŚ.
Może wówczas odliczyć 54,5% z 10 180,00 EUR (= 5548,10 EUR) od podstawy opodatkowania.
Łączna ulga podatkowa wynosi 51,95% z (2805,40 EUR + 5548,10 EUR) 8353,50 EUR = 4339,64 EUR
Tak więc zmywarka kapturowa Rhima WD-7 Green kosztuje przedsiębiorcę Klaasena
10180,00 € - / - 4339,64 € = 5840,36 €

Korzyści podatkowe netto dla różnych form działalności:

20% (BV / NV) do 200 000 EUR włącznie
25% (BV / NV) z wyniku 200 000 EUR
40,85% (Sole Proprietorship / VOF) z 20143 € do 68507 € wyniku
51,95% (wyłączna własność / VOF) od 68 507 € wyniku

WIĘCEJ INFORMACJI: ZAPYTAJ KSIĘGOWEGO / KSIĘGOWEGO

Kategorie

Marki

Inne sugestie

Popularne wyniki