35 års jubileumstävling

Om du köper ett nytt Gram-kyl eller frys mellan 17 juli och 31 oktober 2020 har du en chans att vinna tillbaka köpeskillingen!

Anmäl dig här

Villkor för giveaway i 35 år av Gram Nederländerna

 1. Kampanj är endast tillgänglig för slutanvändaren av produkten.
 2. Kampanjen är öppen för alla personer som är 18 år eller äldre som bor i Nederländerna, Belgien eller Luxemburg, med undantag för tillfälligt anställda (och deras släktingar / partners) i Hoshizaki-Gram.
 3. Deltagaren har chansen att få full återbetalning av sitt inköpsbelopp för en Gram-produkt.
 4. Kampanj gäller nya Gram-produkter, med undantag för Gram Process KPS-serien.
 5. Gram-produkten köptes inom ovannämnda period genom en återförsäljare på Hoshizaki-Gram Benelux.
 6. Kampanjens varaktighet är från 17 juli till 31 oktober 2020.
 7. Ditt köp fakturerades mellan 17 juli och 1 november 2020.
 8. Du kan registrera dig fram till 1 december 2020.
 9. Tillkännagivandet av vinnaren är 15 december 2020.

Deltagande marknadsföring

 1. Deltagande i kampanjen är gratis.
 2. Deltagande sker efter att anmälningsblanketten har fyllts i.
 3. Ett serienummer kan användas en gång
 4. Har du köpt flera maskiner? Fyll sedan i registreringsformuläret för varje serienummer.
 5. Vinnaren måste tillhandahålla en kopia av fakturan och ett foto på typskylten.
 6. Hoshizaki har alltid rätt att ändra kampanjvillkoren under tiden eller att stoppa kampanjen utan att ange någon anledning.

Personlig information

 1. Deltagarnas personuppgifter kommer endast att användas för denna kampanj och kommer att förstöras efter kampanjen
 2. Vinnaren ger tillstånd att publicera namn och bilder på sociala medier och tryckta medier.
 3. Holländsk lag gäller för kampanjen.

Vinnaren vinner tillbaka köpebeloppet!

 1. Vinnaren av en åtgärd väljs med hjälp av en ”blind” dragning på ett opartiskt sätt under övervakning av en notarie.
 2. Varje registrering har lika chans.
 3. Vinnaren av kampanjen får ett personligt meddelande via e-post och telefon.
 4. Om vinnaren inte rapporterar inom en vecka efter tillkännagivandet kommer en ny vinnare att utses.
 5. Hoshizaki Benelux har rätt att utesluta personer från deltagande vid misstänkt olagligt deltagande eller bedrägeri.
 6. Deltagare som inte har vunnit ett pris kommer inte att meddelas.
 7. Deltagaren kommer att få fakturabeloppet för det vinnande serienumret på sitt bankkonto.
 8. Köpets värde överförs till dig inom en månad.
 9. Korrespondens är inte möjligt.

Kategorier

Märken

Andra förslag

Populära resultat