Ansvarsfriskrivning Horeca.com

Denna ansvarsfriskrivning gäller alla webbbutiker och tillhörande webbplatser på Horeca.com, inklusive denna webbplats. Genom att använda webbplatsen på denna webbplats (eller någon annan webbshop på Horeca.com), på något sätt, godkänner du villkoren i denna ansvarsfriskrivning.

  1. Webbplatsen har sammanställts med största möjliga omsorg och hålls så uppdaterad och kompletterad av Horeca.com som möjligt. Trots detta kanske informationen och uppgifterna inte är fullständiga eller helt korrekta. Horeca.com ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada (inklusive men inte begränsad till förlorad omsättning, vinst eller förlust av någon annan ekonomisk fördel eller förlust av varor eller data av något slag) som kan uppstå till följd av användningen av informationen tillhandahålls på webbplatsen eller på annat sätt relaterad till användningen av webbplatsen.
  2. Inga rättigheter kan hämtas från innehållet på webbplatserna, inklusive men inte begränsat till bilder, texter, videor, ljudfragment och hyperlänkar. Horeca.com ger inga garantier med avseende på en produkts lämplighet eller tillförlitlighet för ett specifikt ändamål eller på annat sätt.
  3. Horeca.com har hela tiden rätt att ändra (delar av) webbplatsen, eller att ändra den eller att avbryta den helt utan föregående meddelande och utan några begränsningar. Horeca.com är inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador eller andra konsekvenser till följd av ändringar på webbplatsen eller upphörande därav, inklusive men inte begränsat till oförmågan att besöka webbplatsen.
  4. Om inte annat anges är Horeca.com på inget sätt ansvarigt för uttryckligen angiven information som tillhandahålls av tredje part på sin webbplats, vare sig med hjälp av länkade filer. Enbart anslutningen av dessa filer utgör inte på något sätt ett erkännande av riktigheten hos dessa filer.
  5. Användaren är ansvarig och ansvarig för användningen av webbplatsen. Delar av webbplatsen och / eller dess innehåll kan skyddas av upphovsrätt eller belastas med immateriella rättigheter. Felaktig användning eller obehörig användning kan kränka tredje parts rättigheter eller bryta mot bestämmelser med avseende på sekretesslag, upphovsrätt eller annat. Användaren ersätter härmed Horeca.com, dess anställda och företrädare för alla rättsliga och utomrättsliga förfaranden, fällande domar osv. Och relaterade kostnader för frågor som juridisk hjälp och revisorkostnader etc., som har inletts av tredje part till följd av eller i samband med intrång i tredje parts rättigheter eller brott mot bestämmelser på grund av användarens användning av webbplatsen.
  6. Horeca.com har rätt att neka eller övervaka (potentiella) användare åtkomst till eller användning av webbplatsen (delvis).


Alla rättigheter förbehållna.

© Horeca.com

Kategorier

Märken

Andra förslag

Populära resultat