Vill du spara skatt i år?

Använd sedan ditt småskaliga investeringsbidrag och / eller energiinvesteringar för 2018.

Om du redan har en uppfattning om stora investeringar under 2019 kan det också vara mer lönsamt för dig att köpa en del 2018 så att du har rätt till det maximala investeringsavdraget under båda åren.

För den totala investeringen mellan 2 301 euro och 56 642 euro kan du dra av 28% av det investerade beloppet från ditt beskattningsbara belopp.

Om du vill spara två gånger, gå till objekt som uppfyller kraven för Energy Investment Allowance 2018 (EIA). Dina energikostnader kommer att sjunka och du kommer att betala ännu mindre skatt.

Avdraget är 54,5% om du investerar i nya affärstillgångar som visas på energilistan 2018. Det lägsta investeringsbeloppet är 2500 euro per affärstillgång. Det totala maximala investeringsbeloppet är 121.000.000 euro.

Du är skyldig att i förväg rapportera din investering till Nederländska företagsbyrån (RVO.nl).
Ladda ner energilistan från RVO.nl.

Investeringar kan samtidigt kvalificeras för en energiinvestering och en mindre investeringstillägg.

källa: belastingingsdienst.nl

Exempel 1

Föreställ dig entreprenören Jansen med enmansföretag, investerar i följande Liebherr dubbeldörr frys (netto GGPv 1490: € 4670,00).
Han har inte investerat mycket i år (<50 000,00 €)
Hans beskattningsbara belopp för beskattningsåret 2018 är mer än 72 500,00 euro
Han kommer då att få ett 28% mindre investeringsavdrag på investeringen på 4670,00 €.
Så han kan dra av 1 307,60 € från det beskattningsbara beloppet.
Entreprenör Jansen kan också göra anspråk på MKB-systemet.
Han kan sedan dra av 54,5% av 4670,00 € (= 2,545,15 €) från det beskattningsbara beloppet.
Den totala skatteförmånen är 51,95% av (1 307,60 € + 2 545,15 €) 3,852,75 € = 2,001,50 €
Så denna dubbeldörr frys kostar faktiskt Jansen 4.670,00 € - / - 2.001,50 € =
2668,50 €

Exempel 2

Föreställ dig entreprenören Pieterse med en VOF, investerar i följande Rational Combi-ångare SCC61 Gas (SCC61G av netto: 10 915,00 €).
Han har inte investerat mycket i år (<50 000,00 €)
Hans beskattningsbara belopp för beskattningsåret 2018 är mer än € 78.000,00
Han får då ett 28% mindre investeringsavdrag på investeringen på 10 915,00 euro.
Så han kan dra av 3 056,20 € från det beskattningsbara beloppet.
Entreprenör Pieterse kan också göra anspråk på MKB-systemet.
Han kan då dra av 54,5% av 10 915,00 € (= 5 948,68 €) från beskattningsunderlaget.
Den totala skatteförmånen är 51,95% av (3 056,20 € + 5 948,68 €) 9,004,88 € = 4,678,05 €
Så faktiskt den här rationella kombi-ångaren SCC61 bensinkostnader för entreprenören Pieterse 10 915,00 € - / -
4678,03 € = 6236,97 €

Exempel 3

Föreställ dig entreprenören Klaasen med ett enmansföretag, investerar i Rhima WD-7 Green-genomskottet nedan (WD-7 netto: 10 180,00 €).
Han har inte investerat mycket i år (<50 000,00 €)
Hans beskattningsbara belopp för beskattningsåret 2018 är mer än € 77.000,00
Han kommer då att få ett 28% mindre investeringsavdrag på investeringen på 10 180,00 euro.
Så han kan dra av 2 805,40 € från det beskattningsbara beloppet.
Entreprenör Klaasen kan också göra anspråk på MKB-systemet.
Han kan sedan dra av 54,5% av 10 180,00 € (= 5 548,10 €) från beskattningsunderlaget.
Total skattefördel är 51,95% av (2 805,40 € + 5 548,10 €) 8,353,50 € = 4,339,64 €
Så faktiskt kostar denna Rhima WD-7 Green-genomskinningsmaskin entreprenören Klaasen
10 180,00 € - / - 4,339,64 € = 5,840,36 €

Netto skattefördel för olika affärsformer:

20% (BV / NV) till och med 200 000 € resultat
25% (BV / NV) från 200 000 € resultat
40,85% (ensamföretagare / VOF) från 20 143 € till 68 507 € resultat
51,95% (ensamföretag / VOF) från 68 507 € resultat

FÖR MER INFORMATION: FRÅGA DIN RÄKNARE / RÄKNARE

Kategorier

Märken

Andra förslag

Populära resultat