Winterhalter inbäddad

Teknisk data Standard Häftigt Energi *****
Tvättprogram för teoretisk kapacitet 1/2/3 * 22/32/48 22/32/48 22/32/48
Kort program 77 77 77
Mängd sköljvatten per tvätt ** 2.4 3.4 2.4

Slutlig sköljningstemperatur

65 *** / **** 65
Tankens temperatur 62 55 62

* Beroende på omständigheterna hos kunden (temperatur på anslutningsvatten / strömanslutning) kan de angivna värdena vara lägre.
** Under idealiska förhållanden. Förbrukningen av sköljvatten beror på lokala förhållanden. Finjustering görs under idrifttagningen.
*** Beroende på framledningstemperatur.
**** Kan bytas till 65 ° C.
***** Under ideala förhållanden: vatteninloppstemperatur <20 ° C.

Kategorier

Märken

Andra förslag

Populära resultat