Storing melden

Meldingen voor apparatuur welke niet bij ons is aangeschaft worden niet door ons in behandeling genomen.

Voordat u een storing bij ons meldt verzoeken wij u om eerst onderstaande checklist zorgvuldig door te lezen.

Kook en elektrische apparatuur

 • De voedingsspanning werkt niet of de schakelaar staat uit
 • Het apparaat is oververhit geweest (controleer de thermische uitschakeling schakelaar)
 • Beschadigde netstroomkabel (vervang de kabel)
 • Het apparaat werkt slecht, word niet goed warm (het apparaat is sterk vervuilt, reinig het apparaat volgens voorschrift)
 • Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing en zie “oplossen van problemen” of “Troubleshooting”

Koelinstallaties

 • De verdamper is ingevroren (bij twijfel apparaat eerst ontdooien.)
 • De condensor verstopt (bij twijfel condensor eerst stofvrij maken)
 • De omgevingstemperatuur is te hoog (boven 28 °C)
 • Koelkast gaat te vaak open en dicht (o.a. bij bewaarkoelkasten)
 • Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing en zie “oplossen van problemen” of “Troubleshooting”

Storing melden

Wanneer u er zeker van bent dat het apparaat met ondersteuning van de bovenstaande checklist een technisch gebrek vertoont vul dan storingsformulier onderaan de pagina in.

Nadat de storing bij ons is gemeld zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u worden opgenomen om de storing te bespreken en/of een service afspraak in te plannen. Wij verzoeken u om kennis te nemen van de onderstaande informatie met betrekking tot de garantie.

Garantie

Op alle door ons geleverde apparatuur krijgt u standaard de fabrieksgarantie. De geldende garantieduur wordt aangegeven per artikel. Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, defecten voorkomend uit een stroomstoring, of reparaties verricht door anderen dan door ons aangewezen monteurs, komt de garantie te vervallen. Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons geleverde goederen, voor een door ons aangegeven periode. Onze garantieverplichtingen strekken zich uit tot herstel/vervanging van gebreken welke onder de garantie vallen.

Uitgesloten van garantie

Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals verlichting, glas, hang en sluitwerk, verwarmingselementen, zwenkwielen, branders, thermokoppels van gas apparatuur, deurrubbers, bedieningsknoppen, defecte netstroomkabel etc.

Garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

 • Afspraak met de monteur niet nakomt
 • Het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt
 • De garantieperiode is verlopen

De garantie geldt alleen voor de eerste koper en kan niet worden overgedragen.

Storingsformulier

Wij verzoeken u om duidelijke foto's bij te voegen van het hele apparaat, alsook van het typeplaatje en indien mogelijk ook van het defecte onderdeel, zodat wij de storingsmelding adequaat in behandeling kunnen nemen.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Aankoopgegevens
Contactgegevens
Apparaatgegevens
Storing
Omschrijving *
  Toegestaan: .zip .rar .doc .docx .pdf .jpg .bmp .txt .xls .xlsx .png .7z
  Maximale bestandsgrootte per bijlage is 5 MB.
Heeft u een grotere foto/video? Stuur deze a.u.b. via WhatsApp naar 06-29340775.
 

Klantbeoordelingencijfer is gebaseerd op 208 beoordelingen