Villkor Full service leverans

 • Tjänsten gäller endast inom Nederländerna
 • Detta gäller endast leverans, installation och anslutning av enheten, inte ytterligare tillbehör
 • En gammal apparat ska kasseras endast om den har mått och vikt som är jämförbar med den för den nya apparaten som ska installeras
 • Köparen måste se till att golvet är planat före installationen.
 • Hack- och brytningsarbete är uteslutet
 • Horeca.com NV bär inget ansvar för skador orsakade av felaktigt installerade kraftledningar
 • Köparen garanterar att enheterna kan transporteras genom befintliga passager utan ändringar
 • Åtkomst och passage till installationsområdet måste rensas i förväg
 • Om det inte finns någon fast eller rörlig hiss på golvet kommer leverans inte att ske. Hissen måste kunna transportera utrustningen utan ändringar
 • I avvikelser från ovanstående kommer ytterligare kostnader för denna placering att överföras till säljaren på grundval av efterföljande beräkning.
 • Köparen accepterar betalning av eventuella merkostnader i samband med denna placering, även om ingen är närvarande på leveransadressen den dag och tid som avtalats med transportören eller placering kan inte ske på något annat sätt.
 • Leveransdag i samråd med köpare och planeringsavdelning.
 • Beställningen måste göras minst 5 arbetsdagar före leverans
 • Transportören kontaktar köparen för att boka tid.

Kategorier

Märken

Andra förslag

Populära resultat