Integritetsförklaring

Horeca.com respekterar integriteten för alla användare av sin webbplats och ser till att den personliga informationen du tillhandahåller behandlas konfidentiellt. Vi använder dina uppgifter för att behandla beställningar så snabbt och enkelt som möjligt. För resten använder vi bara denna information med ditt tillstånd. Horeca.com kommer inte att sälja din personliga information till tredje part och kommer endast att göra den tillgänglig för tredje parter som är involverade i behandlingen av din beställning. Om rättsliga tjänster eller andra officiella organ behöver tillgång till personuppgifter av juridiska skäl kan Horeca.com göra det.

Dessa sekretessregler gäller alla aktiviteter på Horeca.com. Genom att använda tjänsterna som Horeca.com erbjuder dig godkänner du villkoren som ingår i dessa regler.

Horeca.com använder den insamlade informationen för att förse sina kunder med följande tjänster:

  • Om du gör en beställning behöver vi ditt namn, e-postadress, leveransadress och betalningsinformation för att behandla din beställning och för att hålla dig informerad om dess framsteg.
  • För att göra shopping på Horeca.com så trevligt som möjligt lagrar vi med ditt samtycke din personliga information och information om din beställning och användningen av våra tjänster. Detta gör att vi kan anpassa webbplatsen och rekommendera titlar som du kan tycka intressanta.
  • Med ditt tillstånd använder vi dina uppgifter för att informera dig om utvecklingen av webbplatsen och om specialerbjudanden och kampanjer. Om du inte längre vill få det här, vänligen meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande eller ändra dina preferenser i ditt konto.
  • Om du skapar ett konto på Horeca.com kommer vi att spara dina uppgifter. I ditt Horeca.com-konto lagrar vi information som ditt namn och adress, telefonnummer, e-postadress, leverans och betalningsinformation, så att du inte behöver ange dem igen vid varje beställning.
  • Information om användningen av vår webbplats och den feedback vi får från våra besökare hjälper oss att vidareutveckla och förbättra vår webbplats.
  • Om du bestämmer dig för att skriva en recension kan du välja om du vill lägga till ditt namn eller annan personlig information. Vi är nyfikna på våra besökares åsikter, men förbehåller oss rätten att inte publicera bidrag som inte uppfyller våra webbplatsvillkor.

Horeca.com säljer inte din information

Horeca.com kommer inte att sälja din personliga information till tredje part och kommer endast att göra den tillgänglig för tredje parter som är involverade i behandlingen av din beställning. Våra anställda och tredje parter som är engagerade av oss är skyldiga att respektera sekretessen för dina uppgifter.

Din personliga information är säker med Horeca.com
Vi uppskattar det förtroende du lägger till oss och vi kommer därför att hantera dina uppgifter med största försiktighet.

Om du har några frågor om Horeca.coms sekretesspolicy, skicka ett e-postmeddelande till oss. Vi hjälper dig om du behöver information om dina uppgifter eller om du vill ändra den. Om ändringar i vår sekretesspolicy är nödvändiga hittar du alltid den senaste informationen på den här sidan.

Hur använder Horeca.com NV dina uppgifter?

Nedan hittar du en översikt över ändamålen för vilka Horeca.com NV behandlar personuppgifter om dig. Dessutom anges alltid vilka uppgifter Horeca.com använder för det specifika ändamålet, vilken rättslig grund är för behandling av dessa uppgifter och hur länge informationen lagras av Horeca.com. För att hålla det klart har vi grupperat allt efter typ av dataström.

Tjänster, kundhantering och ekonomisk administration

Syfte: Ekonomisk administration
Uppgifter: Företagsnamn, fakturadress, bankinformation (banknamn / IBAN / BIC), utestående saldo

Grund: Rättslig skyldighet
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta ändamål

Syfte: Hantering av order
Data: Namn och adressuppgifter, Leveransadress, Fakturadress, E-postadress, Telefonnummer, Betalningsinformation, Kontonummer, Ordernummer, Innehållet i klagomålet, Handelskammarens nummer, Momsnummer, Kundnummer

Grund: Genomförande av avtalet
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta syfte

Syfte: Att hantera klagomål
Data: Namn och adressuppgifter, Leveransadress, Fakturadress, E-postadress, Telefonnummer, Betalningsinformation, Kontonummer, Ordernummer, Innehållet i klagomålet, Handelskammarens nummer, Momsnummer, Kundnummer

Grund: Genomförande av avtalet
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta ändamål

Syfte: Fakturering
Data: Namn och adressuppgifter, Leveransadress, Fakturadress, E-postadress, Telefonnummer, Betalningsinformation, Kontonummer, Ordernummer, Innehållet i klagomålet, Handelskammarens nummer, Momsnummer, Kundnummer

Grund: Genomförande av avtalet
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta ändamål

Syfte: CRM
Data: Namn, Användarnamn, E-postadress, Plats, Orderhistorik, Socialt mediekonto, Webbläsare, OS, Användar-ID, Telefonnummer

Grund: legitimt intresse
Berört intresse: Kommersiellt intresse
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta ändamål

Syfte: Tillämpning
Data: Namn, Användarnamn, E-postadress, Plats, Orderhistorik, Socialt mediekonto, Webbläsare, OS, Användar-ID, Telefonnummer, Profilbild

Grund: legitimt intresse
Berört intresse: Kommersiellt intresse
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta syfte

Marknadsföring

Syfte: Direkt marknadsföring
Data: Namn, namn och adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, klickbeteende, surfbeteende, intresse för en produkt, sociala mediekonton, användar-ID, orderhistorik, post- / fakturadress

Grund: legitimt intresse
Berört intresse: Kommersiellt intresse
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta ändamål

Syfte: Nyhetsbrev
Data: Namn, namn och adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, klickbeteende, surfbeteende, intresse för en produkt, sociala mediekonton, användar-ID, orderhistorik, post- / fakturadress

Grund: legitimt intresse
Berört intresse: Kommersiellt intresse
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta ändamål

Syfte: Retargeting
Data: Namn, namn och adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, klickbeteende, surfbeteende, intresse för en produkt, sociala mediekonton, användar-ID, orderhistorik, post- / fakturadress

Grund: legitimt intresse
Berört intresse: Kommersiellt intresse
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta syfte

Syfte: Marknadsföring på sociala medier
Data: Namn, namn och adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, klickbeteende, surfbeteende, intresse för en produkt, sociala mediekonton, användar-ID, orderhistorik, post- / fakturadress

Grund: legitimt intresse
Berört intresse: Kommersiellt intresse
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta syfte

Syfte: Beteendeinriktning
Data: Namn, namn och adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, klickbeteende, surfbeteende, intresse för en produkt, sociala mediekonton, användar-ID, orderhistorik, post- / fakturadress

Grund: legitimt intresse
Berört intresse: Kommersiellt intresse
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta ändamål

Hemsida

Syfte: Webbplatsanalys
Data: Surfbeteende, Plats
Grund: legitimt intresse
Berört intresse: Kommersiellt intresse
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta ändamål, högst 2 år

Syfte: Erbjuda konto
Data: Namn, Adress, E-postadress, Användarnamn, Lösenord, Användar-ID, Meddelandeinnehåll
Grund: legitimt intresse
Berört intresse: Kommersiellt intresse
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta ändamål

Syfte: Skicka meddelanden eller recensioner
Data: Namn, Adress, E-postadress, Användarnamn, Lösenord, Användar-ID, Meddelandeinnehåll
Grund: legitimt intresse
Berört intresse: Kommersiellt intresse
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta ändamål

Syfte: Chattfunktion
Data: Namn, Adress, E-postadress, Användarnamn, Lösenord, Användar-ID, Meddelandeinnehåll
Grund: legitimt intresse
Berört intresse: Kommersiellt intresse
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för detta ändamål

Hur får vi dina personuppgifter?

Horeca.com NV har information om dig, eftersom du har gett den informationen till oss.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt den europeiska dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter med avseende på dina uppgifter och dess behandling:

Insikt
Du kan alltid se dina egna (personliga) uppgifter och om nödvändigt ändra dem i ditt konto. Om du vill se de personuppgifter som har registrerats om dig på Horeca.com NV kan du göra en begäran om inspektion.

Ändra
Om du vill göra ändringar i de personuppgifter som du har sett till följd av en begäran om åtkomst och som du inte själv kan ändra på ditt konto kan du skicka en begäran till Horeca.com NV. Du kan begära att Horeca.com NV ändrar, korrigerar, kompletterar, tar bort eller skyddar dina uppgifter.

Begränsar bearbetning
Du har också rätt att under vissa förhållanden begära att Horeca.com NV begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att invända
Om viss behandling sker på grundval av det '' berättigade intresset '' av Horeca.com NV eller en tredje part, har du rätt att invända mot behandlingen.

dataöverföring
Du har rätt att få dina personuppgifter från Horeca.com NV. Horeca.com NV kommer att tillhandahålla detta i en strukturerad och vanligt förekommande form, som lätt kan öppnas i andra vanliga digitala system. På detta sätt kan du också överföra dina data till en annan leverantör.

Återkalla samtycke
I alla fall där grunden för en viss databehandling är ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke. Detta har inga konsekvenser för det förflutna, men det betyder att vi kanske inte längre bearbetar dessa data. Det kan hända att Horeca.com NV därför inte längre kan erbjuda dig vissa tjänster.

Svar från Horeca.com NV
En begäran kan skickas till info@horeca.com. Horeca.com NV kommer att följa din begäran så snart som möjligt och under alla omständigheter senast en (1) månad efter att Horeca.com NV har mottagit en sådan begäran. Om Horeca.com NV avvisar din begäran kommer vi att ange i vårt svar varför begäran avvisades.

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna kan vidarebefordras till:

  • Processorer
  • Parter som är involverade i genomförandet eller uppfyllandet av ett avtal mellan dig och Horeca.com NV
  • Externa konsulter

Det kan hända att Horeca.com NV är skyldigt att tillhandahålla dina uppgifter till en tredje part, till exempel på grundval av en rättslig skyldighet.

Vart kan du gå med klagomål och frågor?

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy och hur Horeca.com NV använder dina uppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till info@horeca.com. Även om du har ett klagomål om hur Horeca.com NV behandlar dina uppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till info@horeca.com. Dessutom kan du alltid kontakta den behöriga nationella tillsynsmyndigheten inom området för integritetsskydd. I Nederländerna är detta den nederländska dataskyddsmyndigheten.

Kategorier

Märken

Andra förslag

Populära resultat